Općeniti uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici www.alimentarius.hr. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice www.alimentarius.hr odnosno Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje kao i pravilima o privatnsoti. Smatra se, da narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici www.alimentarius.hr. je tvrtka Alimentarius j.d.o.o u daljnjem tekstu Prodavatelj.

Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja kontakt obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi na internetskoj stranici alimentarius.hr.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na www.alimentarius.hr Internetskoj stranici. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

www.alimentarius.hr sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Informacije o trgovačkom društvu

Žiro račun IBAN kod Erste&Steiermӓrkische bank d.d., Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka: HR7624020061100908696
SWIFT: ESBCHR22
Sjedište: Crno 31/N, Crno
Adresa elektoničke pošte: info@alimentarius.hr
OIB: 57528026448
MB: 05037867
Temeljni kapital: 10,00 kn
Član društva: Ivana Maršan Jukić,
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem 110087849

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji na daljinu

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem " www.alimentarius.hr” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „www.alimentarius.hr ", a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijena plus PDV.

Ostale pravne napomene

Svako korištenje je podložno niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka tvrtke Alimentarius j.d.o.o.

Tvrtka Alimentarius j.d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovorna za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju stranici, koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Tvrtka Alimentarius j.d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Tvrtka Alimentarius j.d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.