Kako to kod nas izgleda

Naš način rada

Analiza stanja tijela

Antropometrijsko mjerenje, mjerenje sastava tijela TANITA vagom te procjena nutritivnog stanja i potreba organizma.

Analiza prehrambenih navika

Ispitivanje i ocjena dosadašnjih prehrambenih navika, uvjeta za pripremu obroka i prijedlozi promjena.

Izrada plana prehrane

Izrada individualnih planova prehrane na tjednoj i mjesečnoj bazi prema Vašim potrebama, željama i mogućnostima.

“Tko se zdravo hrani živjet će do kraja života. - A. Ford”

Prehrana je važan segment našeg života. Pravilnom prehranom i savjetima
možemo izvući dobrobit za sebe i potaknuti životno blagostanje.

Online analiza
Nutricionističko savjetovalište Alimentarius Zadar

Analiza stanja tijela

U savjetovalištu Alimentarius razgovor započinjemo temeljitom analizom stanja tijela, postojećih prehrambenih navika i trenutačnih zdravstvenih problema. Prije samog pregleda, tažimo od Vas da se pripremite za dolazak da bi što kvalitetnije odradili pregled. Pripreme uključuju vođenje dnevnika prehrane (barem 3 dana), eventualne krvne pretrage te liječničke nalaze ako imate dijagnosticirana neka medicinska stanja.

Savjetovanje započinjemo detaljnom analizom tijela pomoću TANITA dijagnostičke vage koja izračunava sastav tijela jedinstvenom, naprednom tehnologijom dvostruke frekvencije. Osim mjerenje sastava tijela TANITA vagom, savjetovanje još uključuje i antropometrijska mjerenja te procjena nutritivnog stanja i potreba organizma.

Analiza prehrambenih navika

Postavljamo Vam puno pitanja! Koju vrstu hrane inače jedete, koliko često jedete i koliko ste otvoreni za promjenu namirnica koje konzumirate, nadalje, kako izgleda Vaš dan, kad i koliko radite, kakvi su Vam uvjeti za spremanje obroka, koliko i kako možete jesti na poslu...

Na osnovu dobivenih informacija ocjenjujemo dosadašnji način prehrane i predlažemo promjene koje bi mogli napraviti da bi prehrana bila uravnoteženija i u skladu s Vašim potrebama. Pričamo o tome kako izabrati zdravije namirnice i kako kombinirati namirnice za najviše energije. Sve o čemu pričamo na našem prvom sastanku dobijete u obliku izvještaja u pisanom obliku na mail adresu, uz dodatne materijale o zdravoj i uravnoteženoj prehrani.

Ukoliko to nije dovoljno idemo na sljedeći korak a to je izrada plana prehrane.

Nutricionističko savjetovalište Alimentarius Zadar
Nutricionističko savjetovalište Alimentarius Zadar

Izrada plana prehrane

Osmišljavamo za vas individualne smjernice za prehranu i vitaminsku suplementaciju koje su izrađene prema potrebama vašeg tijela i zdravlja, a pomoći će vam da ostvarite zadane ciljeve.

Na osnovu razgovora i mjerenja tijekom prvog nutricionističkog savjetovanja, po Vašoj želji, izrađujemo personalizirane jelovnike na tjednoj ili mjesečnoj bazi koji su u potpunosti prilagođeni Vašim potrebama, navikama, volji i želji, a sve u svrhu koja se definira na prvim konzultacijama.

Individualni plan prehrane namijenjen je usvajanju pravilnih prehrambenih navika kao i pomoć u odabiru optimalnih namirnica za Vas i kako bi kombinirali hranu za najbolje nutritivne rezultate te Vam pomogli u dostizanju vašeg cilja.