Optimizacija jela i pića

Restorani i ugostiteljski objekti

Osim direktnog savjetovanja i individualnog pristupa klijentima surađujemo i s ugostiteljskim objektima, restoranima i hotelima. Dugi niz godina sudjelujemo u savjetovanju prilikom optimizacije poslovanja. Iza nas je više od 500 implementiranih sustava kvalitete i sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću hrane, tzv. HACCP sustava. Sudjelujemo u postavljanju dobre proizvođačke i higijenske prakse te u samoj validaciji procesa. Sudjelujemo u optimizaciji ponude jela i pića.

Sudjelujemo u izradi ponude jela za posebne prehrambene potrebe i za posebne skupine ljudi. Laktoza free, gluten free, optimizirana mediteranska prehrana itd. Izračunavamo energetsku vrijednost jela i omjere makronutrijenata. Usklađujemo restoransku ponudu sa zakonskom regulativom (Uredba EU 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani) što se prvenstveno odnosi na isticanje alergena kod nezapakirane hrane.

Nutricionističko savjetovalište Alimentarius Zadar
Nutricionističko savjetovalište Alimentarius Zadar

Savjetovanje u optimizaciji poslovanja

Proizvođači, trgovci, drogerije

U prehrambenoj industriji sudjelujemo u savjetovanju prilikom optimizacije poslovanja, odnosno u implementaciji sustava kvalitete i sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću hrane. Izrađujemo i kontroliramo deklaracije prehrambenih proizvoda, dodataka prehrani, kozmetike i robe široke potrošnje.

Osim navedenog sudjelujemo u razvoju prehrambenih proizvoda te dodataka prehrani. Jako smo dobro upoznati sa zakonskim okvirom prijave dodataka prehrani i stavljanja istih na tržište. Pripremamo „in house“ seminare na temu nutricionizma i znanosti o hrani prilagođene publici.